In de algemene ledenvergadering van 24 februari 2016 zijn de contributietarieven met ingang van 1 juli 2016 per halfjaar vastgesteld op:

€ 80,00 voor senioren

en € 50,00 voor junioren tot 18 jaar.

Voor dit bedrag kunt u recreatief, competitiespelen en/of trainen!

Wilt u competitiespelen, dan moet u dit wel melden bij de wedstrijdsecretaris.

Betaling:

De contributiebetaling vindt per half jaar vooruit plaats via automatische afschrijving.

U moet zelf uw bank of giro opdracht geven het betreffende bedrag  in januari en juli automatisch over te boeken naar

ons rekeningnummer         NL77RABO0110150996 ten name van “S.M.D.”

onder vermelding van        Contributie SMD Winterswijk + naam speler

Door automatische overboeking blijft u altijd zelf baas over uw eigen rekening en helpt u ons de verenigingsadministratie zo eenvoudig mogelijk te houden!

Heeft u zich eenmaal aangemeld als lid, dan verplicht u zich minimaal 6 maanden lid te blijven en contributie te betalen.